MLM co to?

MLM co to?

Dla wielu określenie MLM może wydawać się zupełnie egzotyczne. Być może słyszeli o nim w przelocie, a może wcale. Jedni twierdzą, że jest to dobry i perspektywiczny sposób na zarabianie – inni, że to kompletne oszustwo i strata czasu. Jaka…

Read More
Co to jest ekonomia?

Co to jest ekonomia?

Zaczęło się od …. Ekonomia zajmuje się, najkrócej mówiąc, gospodarowaniem dobrami oraz różnymi prawidłowościami, które opisują procesy gospodarcze. Termin ten stworzony został przez Adama Smitha w XVIII wieku. Ekonomia jako nauka wiąże się niejako z podziałem dóbr na trzy rodzaje:…

Read More