Złote reguły sprzedaży bezpośredniej

Złote reguły sprzedaży bezpośredniej

Niekiedy terminy „Sprzedaż” i  „Marketing”  bardzo często błędnie porównywalne są jednoznacznie, jest to złe spostrzeżenie, ponieważ sprzedaż jest tylko jednym z wielu elementów marketingu. W działalności gospodarczej określenie „sprzedaż osobista” oznacza osobisty przekaz informacji, wpływu, nakłonienia do tego aby potencjalny…

Read More