Optymalizowanie treści na stronie internetowej

Optymalizowanie treści na stronie internetowej

Optymalizacja tekstów na stronie internetowej polega nie tylko na nasyceniu tych tekstów odpowiednimi słowami kluczowymi. Profesjonaliści dokonujący takich poprawek biorą również pod uwagę aspekty długoterminowe pozycjonowania tzw. long tail. Wiążę się to z tym, że obecnie użytkownicy coraz rzadziej wpisują w okienko wyszukiwarki pojedyncze ogólne słowa. Zamiast tego wpisywane są coraz częściej precyzyjne zlepki słów- frazy bardziej precyzyjnie określające zakres poszukiwanych w wyszukiwarce informacji. Dobry pozycjoner ma zatem utrudnione zadanie: nie wystarczy już bowiem proste wplatanie odpowiednich słów kluczowych w zdaniach i w tekście. Teraz trzeba je układać w dłuższe, bardziej precyzyjne ciągi fraz, które mogą być wpisane przez kogoś w wyszukiwarce. Taka praca wymaga jednak ogromnej intuicji. Im lepsze będzie wyczucie pozycjonera w tej kwestii, tym takie pozycjonowanie (zwane naturalnym) będzie owocowało lepszymi miejscami w wyszukiwarce.

To nadal jednak nie jest całość pracy jaka składa się na optymalizowanie treści na stronie. Trzeba bowiem pamiętać, że teksty umieszczone na stronie nie są przeznaczone tylko dla robotów, a przede wszystkim dla użytkowników, którzy będą je czytać. Zatem content jaki tam umieściliśmy nie może stać się nieczytelnym zlepkiem słów i fraz kluczowych. Użytkownik czytający taki tekst może po prostu nic z niego nie zrozumieć i szybko opuścić naszą stronę.

Napisanie tekstu, który jest czytelny zarówno dla robotów wyszukiwarek (dzięki wplataniu odpowiednich słów i fraz kluczowych w treść) jak i dla użytkowników (tekst jasny, przejrzysty i zrozumiały) to nie lada wyzwanie.

Dlatego też nie zawsze ta sama osoba zajmuje się optymalizacją strony oraz pisaniem i modyfikacją nowych tekstów na stronę. Zdolność tworzenia czytelnych tekstów, zarówno dla użytkowników jak i robotów wyszukiwarek jest bardzo szeroką dziedziną wymagającą wiele cierpliwości. Dlatego też, obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój nowej branży w marketingu internetowym związanej z pozycjonowaniem, a mianowicie seo-copywriting\’u.

Dodaj komentarz