Co to jest ekonomia?

Co to jest ekonomia?

Zaczęło się od …. Ekonomia zajmuje się, najkrócej mówiąc, gospodarowaniem dobrami oraz różnymi prawidłowościami, które opisują procesy gospodarcze. Termin ten stworzony został przez Adama Smitha w XVIII wieku. Ekonomia jako nauka wiąże się niejako z podziałem dóbr na trzy rodzaje:…

Read More